Arjen Bakker als schrapper


Als schrapper gaat Arjen Bakker kritisch door uw teksten.

De zeer ervaren redacteur is u graag van dienst bij onder meer het volgende:

Redactie van boekmanuscripten


Schrijvers geven steeds vaker een boek uit zonder tussenkomst van een uitgever. Dat heeft vele voordelen, maar ook een belangrijk nadeel: er is geen redacteur die een kritische blik werpt op het manuscript. Arjen Bakker neemt deze rol graag op zich. Hij velt een inhoudelijk oordeel over de leesbaarheid van uw tekst en doet indien nodig verbetersuggesties. Uiteraard verbetert hij ook de eventuele taal- en spelfouten.

 

Arjen is onder meer een van de vaste reviewers voor MijnBestseller, een van de grootste Nederlandse platformen voor zelfstandig uitgeven. Als u bij MijnBestseller een manuscript uploadt, komt u vanzelf  bij een menu waaruit u Arjen kunt selecteren als redacteur of tekstcorrector.

Tekstcorrectie voor scholieren en studenten: ‘critical friend’


Je zult de eerste niet zijn die een dijk van een opstel, (profiel-)werkstuk, onderzoeksrapport of scriptie inlevert en toch een onvoldoende krijgt omdat de docent punten aftrekt voor taal- en spelfouten.


Scholen en universiteiten letten streng op de taalverzorging van (vooral) werk dat meetelt voor het examen, terwijl ze er in de lessen steeds minder aandacht aan besteden. Hooguit raden ze je aan om een ‘critical friend’ te zoeken, die streng maar rechtvaardig door je teksten gaat.


Arjen Bakker is zo’n ‘kritische vriend’, zelfs voor wildvreemden. Hij neemt je werkstukken door, corrigeert taalfouten en zegt er iets van als hij inhoudelijke tegenstrijdigheden tegenkomt. Je kunt er dan nog eens naar kijken voordat je het stuk inlevert.

Tekstcorrectie voor bedrijven


Uw brief, offerte, advertentie, folder of website kan inhoudelijk nog zo sterk zijn, als de tekst niet loopt of taal- en spelfouten bevat, leggen potentiële klanten hem toch terzijde.


Met de correctieservice van Arjen Bakker voorkomt u dit: u stuurt hem de tekst en hij spoort alle onvolkomenheden op.

Spellings- en grammaticafouten corrigeert hij, als de tekst moeilijk te begrijpen is doet hij een voorstel voor herformulering.