Arjen Bakker als schrijver


Als journalist heeft Arjen Bakker ruime ervaring opgedaan met het schrijven van allerlei soorten teksten.

Hij zet zijn expertise graag voor u in bij onder meer het volgende:

Uw levensverhaal op schrift


Steeds meer (oudere) mensen leggen hun herinneringen vast, vaak op verzoek van hun kinderen en kleinkinderen. Die zijn benieuwd naar de jonge jaren van hun (groot)ouders, willen weten welke keuzes zij maakten en hoe ze aankijken tegen de maatschappelijke ontwikkelingen van hun tijd. Arjen Bakker helpt deze mensen hun levensverhaal zo goed mogelijk op te schrijven en aantrekkelijk te presenteren. Meer informatie daarover vindt u op de speciale website: levensverhaal.frl


Begin 2015 bracht Arjen in samenwerking met Jack Specht uit Zwijndrecht diens biografie Zo rijk en vrij uit, zowel een verslag van zijn leven als een beschouwende terugblik daarop. 

Meneer Specht stuurde na de succesvolle presentatie een uitgebreide bedankbrief. Hieronder enkele citaten.


'Je zorgde voor een professionele discretie ondanks de soms heel persoonlijke feitenkennis die ik je toevertrouwde.'

'Je stond open voor mijn mening maar tegelijkertijd zette je jouw professionele zelfverzekerdheid in om mij te adviseren.'

'Je wees me op lacunes in mijn concepttekst die vanuit lezersperspectief storend zijn.'

Jubileumboeken


Uw bedrijf, school, vereniging viert een jubileum! Daar hoort een boek bij. Arjen Bakker kan dit volledig voor u verzorgen.

In een vrijblijvend gesprek inventariseert hij met u welke informatie reeds beschikbaar is en welke personen de rest van ‘het verhaal van uw organisatie’ kunnen vertellen. Daarna informeert hij u over de tijdspanne die nodig is om het boek te schrijven en wat dat gaat kosten. Ook de vormgeving en publicatie kan volledig voor u verzorgen, in samenwerking met een gerenommeerde drukkerij.

Neem contact op voor een afspraak.


In 2013 publiceerde Arjen het boek De gereformeerde kathedraal - Koepelkerk Leeuwarden 1923-2013.

Het boek beschrijft de roemruchte geschiedenis van dit kerkgebouw en zijn bezoekers. Arjen dook daarvoor in de archieven en sprak met tientallen (oud-)gemeenteleden.
Het boek werd zeer positief ontvangen. Enkele reacties:


'Pa had het dinsdag in handen en 'het viel hem niet tegen', wat voor hem een groot compliment is.'

'Ik heb je boek van A tot Z gelezen met veel interesse en waardering.'

'Wie het boek leest, blijft als vanzelf hangen bij de persoonlijke verhalen.'

Download
Bespreking De gereformeerde kathedraal
door Lodewijk Born in het Friesch Dagblad van 5 april 2013
ABSS-recensieKoepelkerk-fd05042013.pdf
Adobe Acrobat document 878.5 KB
Download
Bespreking De gereformeerde kathedraal
door Wim Schrijver in de Leeuwarder Courant van 6 april 2013
ABSS-Koepelkerk LC 060413.pdf
Adobe Acrobat document 409.6 KB

Commerciële teksten


Dat u goed bent in uw vak betekent niet per se dat u ook goed onder woorden kunt brengen wie u bent, wat u doet en wat uw unieke kwaliteiten zijn. Tekstschrijven is namelijk óók een vak: dat van Arjen Bakker. Hij verzorgt graag uw folder- en advertentieteksten (ook advertorials), uw persberichten of persklare artikelen voor in bijvoorbeeld een vakblad, een congreskrant of jaarverslag.


 

Arjen zet zijn expertise als tekstschrijver onder meer (sinds 2012) in voor het vakblad Bouwen in het Noorden. Ook bedrijven als Dekker Creatieve Media en Druk, Hettinga en Trip fysio- en manuele therapie en organisaties als de Protestantse Gemeente Leeuwarden i.w. en de Abe Bonnemastichting maken of maakten gebruik van Arjens diensten.



Download
Bouwen in het Noorden
Artikel over het Invoversum, de koepelbioscoop in de stad Groningen.
ABSS-BihN-Infoversum.pdf
Adobe Acrobat document 5.6 MB
Download
Bouwen in het Noorden
Artikel over de Westerpoort, woonzorgcentrum van Noorderbreedte in Franeker
Noorden-73_2013_Westerpoort.pdf
Adobe Acrobat document 2.8 MB

Journalistiek


Kranten en tijdschriften kunnen Arjen Bakker allerlei soorten artikelen laten schrijven: een kort nieuwsbericht, een interview, een reportage, een achtergrondverhaal. Als ervaren journalist kan hij zich vlot verdiepen in uiteenlopende onderwerpen en daar heldere, lezenswaardige stukken over produceren. Dat maakt hem ook zeer geschikt als (inval-)bureauredacteur op uw redactie.

 

 

Arjen is hoofdredacteur van Geandewei, het kerkblad voor Protestantse Gemeenten in Fryslân. Ook het Friesch Dagblad maakt volop gebruik van zijn diensten. Verder levert hij onder meer bijdragen aan het plaform Waddenpost en het Ouderlingenblad.

Download
Volkswagenbus - de meest begeerde oldtimer
Reportage gemaakt bij Friesland Kevers in Drachten naar aanleiding van het einde van de productie van de klassieke Volkswagenbus. In Sneinspetiele Friesch Dagblad van 19 oktober 2013
fdvwbus.pdf
Adobe Acrobat document 4.7 MB
Download
Te Kijk - Metamorfoserubriek
Sneinspetiele Friesch Dagblad 4 oktober 2014
tekijkchristiaanbroekema.pdf
Adobe Acrobat document 319.5 KB
Download
Garnalentaartje - column voor rubriek Eten en Drinken
Wykein Friesch Dagblad 8 augustus 2015
garnalentaartje.pdf
Adobe Acrobat document 211.0 KB
Download
Zeemanskost met ui en ... - column voor rubriek Eten en Drinken
De befaamde 'Troep' van Ben Boon in Sneinspetiele Friesch Dagblad 31 januari 2015
ABSS-TroepBenBoonSP.pdf
Adobe Acrobat document 84.7 KB